Tävlingsvillkor

1. De uppgifter du lämnar om dig själv och dina medtävlande kommer behandlas och sparas under relevant tid för att kunna administrera tävlingen och efterföljande marknadsföringsaktiviteter. Vinnaren av tävlingen kommer publiceras i Rinkebystråkets kanaler (Facebook, Instagram, hemsida) med namn, efternamn och ort. Genom att godkänna villkoren samtycker du till denna personuppgiftsbehandling. Om tävlingsdeltagare är under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke för personuppgiftsbehandling.

2. Ansvarig för tävlingen är: Familjebostäder AB, Hammarby Fabriksväg 67, 120 30 Stockholm. Rinkebystråket är en del av Familjebostäder AB.

3. Tävlingen hålls lördag 12 maj 2018 på Rinkebystråket.

4. Genom att anmäla dig till tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende receptet på ditt tävlingsbidrag. Det innebär att Familjebostäder AB får använda bidraget, utan begränsning i tid, i Rinkebystråkets kanaler (Facebook, Instagram, Hemsida), dock alltid kopplat till vinnarens namn och efternamn. Bidraget kommer användas i enlighet med svensk lag och god sed.

5. Genom att anmäla dig till tävlingen godkänner du att bilder där du är avbildad under tävlingen får sparas digitalt och användas i marknadsföringen för Familjebostäder AB. Det kan vara på Familjebostäders intranät, den externa webbplatsen familjebostader.com och på rinkebystraket.se och i Rinkebystråkets sociala medier på Instagram och Facebook. Bilder där du är avbildad och personuppgifter sprids inte vidare till annan part och behandlas i enlighet med svensk lag och god sed.

6. Vinnaren av tävlingen har även möjlighet att få tre egna recept publicerade i Rinkebystråkets kanaler (Facebook, Instagram, Hemsida) efter att tävlingen är avslutad. Om vinnaren av tävlingen vill publicera recept innebär detta att Familjebostäder AB får använda recepten, utan begränsning i tid, i kanalerna angivna ovan.

7. Juryn bestående av Linn Söderström, Mansour Ibrahim och Jamal Ziani utser det vinnande bidraget. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

Hitta hit